با ادوات کشاورزی قسطی از پوسیده شدن محصولات خود جلوگیری کنید

کشاورزان به نوعی ادوات کشاورزی قسطی مانند غلات کمباین یا دروگر به کمباین هایی نیاز دارند که به عنوان دروگر یا کمباین نیز شناخته می شوند، که به برداشت موثر محصولاتشان کمک می کند. حتی کشاورزان غلات در مقیاس کوچک نیز می توانند با استفاده از کمباین سود زیادی ببرند.

کشاورزان غلات به کمباین هایی نیاز دارند که به عنوان دروگر یا کمباین نیز شناخته می شوند، که به برداشت موثر محصولاتشان کمک می کند. حتی کشاورزان غلات در مقیاس کوچک نیز می توانند با استفاده از کمباین سود زیادی ببرند.

این قطعات عظیم ماشین آلات از سیستم پیچیده ای از چرخ دنده ها، تیغه ها، تسمه ها و چرخ ها برای تبدیل غلات به غلات استفاده می کنند. ترکیبات این کار را از طریق سه فرآیند اصلی انجام می دهند:

درو کردن فرآیند بریدن گیاه است که توسط هدر، قرقره و میله کاتر روی کمباین انجام می شود. هدر محصولات را جمع می کند در حالی که قرقره آنها را به سمت میله کاتر هل می دهد که محصولات را در پایه آنها برش می دهد.

خرمنکوبی فرآیند جداسازی قسمتهای خوراکی محصول از قسمتهای غیرخوراکی است. این کار توسط طبل خرمنکوبی انجام می شود که محصولات بریده شده را می کوبد تا دانه ها را از ساقه آنها جدا کند.

ورقه زنی فرآیند جداسازی کاه سبک از دانه است و معمولاً زمانی که دانه در طبل خرمن کوب است انجام می شود. کله معمولاً با استفاده از الک از دانه جدا می شود. مجموعه عظیمی از کمباین ها و ملحقات ترکیبی برای رفع نیازهای هر مزرعه وجود دارد.

بسیاری از کمباین‌های جدید حتی قادر به ردیابی داده‌های عملکرد هستند، و نشان می‌دهند که کدام مناطق از میدان خوب و کدام مناطق ضعیف عمل کرده‌اند تا بتوان به این مسائل در سال بعد رسیدگی کرد.