با خوردن شربت گیاهی آویشن به مبارزه با کرونا بروید

محصولات دارویی گیاهی به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از آنها پتانسیل امیدوارکننده ای را برای درمان بیماری های مختلف نشان داده اند. شربت گیاهی آویشن امروزه بسیار پر اهمیت است.

با این حال، بسیاری از داروهای گیاهی آزمایش نشده باقی می مانند و استفاده از آنها نیز نظارت نمی شود، که باعث می شود دانش در مورد ایمنی آنها بسیار محدود شود.

علاوه بر این، داروهای گیاهی به طور گسترده ای به عنوان «طبیعی» تبلیغ می شوند، و بنابراین به عنوان «ایمن» تلقی می شوند، که نه تنها درست نیست، بلکه گمراه کننده نیز هست

کبد به دلیل نقش مهمی که در متابولیسم دارو دارد، بسیار مستعد سمیت ناشی از دارو است. مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیک سمیت کبدی ناشی از دارو هنوز باید روشن شوند، اما عمدتاً با تولید متابولیت‌های کبدی در فاز I متابولیسم دارو آغاز می‌شوند که اغلب منجر به مهار میتوکندری و تجمع گونه‌های اکسیژن فعال می‌شود.

سترس اکسیداتیو در سلول های کبدی در نهایت منجر به آپوپتوز و نکروز سلول ها می شود. با توجه به نقش استرس اکسیداتیو در پاتوژنز طیف گسترده ای از بیماری های کبدی، محصولات آنتی اکسیدانی طبیعی به ویژه فیتوکمیکال ها به طور گسترده ای در درمان آنها استفاده می شود و تقریباً نیمی از عواملی که امروزه در درمان کبد مورد استفاده قرار می گیرند، یا محصولات طبیعی یا مشتقات آنها هستند.

از سوی دیگر، بروز آسیب های کبدی ناشی از مکمل های گیاهی و غذایی در دهه گذشته تا حد زیادی به دلیل مصرف رو به رشد آنها افزایش یافته است. بنابراین لازم است که تأثیر داروهای گیاهی مختلف بر عملکرد کبد در هر دو شرایط طبیعی و پاتولوژیک به دقت تعیین شود.

آویشن یک بوته کوچک بومی نواحی مدیترانه غربی اروپا است که معمولاً به عنوان یک گیاه آشپزی و همچنین برای اهداف دارویی مختلف   استفاده می شود.

اثرات ضد سرفه، خلط آور و اسپاسمولیتیک آویشن از عمده ترین خواص دارویی آویشن به شمار می رود و به همین دلیل برای بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی به تنهایی یا همراه با گیاهان دیگر استفاده می شود. در مورد تأثیر آویشن و ترکیبات آن بر کبد، نتایج متناقضی در مقالات گزارش شده است.