بتن میتواند بخار آب را از درون خود عبور دهد

شاید به طور غریزی نتیجه بگیریم که در حالی که بتن می تواند آب مایع را حذف کند، ممکن است اجازه عبور بخار آب را بدهد.

درست است که اندازه گیری نفوذپذیری بخار آب ایزوگام دولایه آسان تر از آب مایع است. عدم قطعیت اصلی در مورد بخار آب این است که تصمیم بگیرید چه سطحی از ورود بخار را می توان مجاز دانست.

اصطلاحات استفاده شده در برخی از راهنماهای طراحی کمکی نمی کند – “خشک” یا “کاملا خشک” – عملکرد انتقال مورد نیاز بتن را تعریف کند.

علاوه بر این، طراحی برای کنترل ورود بخار آب ایزوگام عایق حرارتی تا حد زیادی تحت تأثیر ماهیت استفاده از فضای داخلی و خدمات مکانیکی – رطوبت زدایی، تهویه و غیره است.

گواهی‌های Agrément برای برخی از افزودنی‌های عایق رطوبتی ایزوگام طرح دار سعی کرده‌اند یک الزام عملکردی را بر روی بتن قرار دهند که نیازهای مقاومت به بخار BS 8102 جایگزین شده را برآورده کند. بتن کنترل بدون افزودنی می تواند الزامات انتقال بخار را برآورده کند.

از این رو نتیجه در حال حاضر این است که نیازهای پروژه های فردی و خطرات درک شده باید در تصمیم گیری در مورد اینکه آیا استفاده از یکی از این افزودنی ها در یک محلول بتن به تنهایی یا طراحی بر اساس سیستم غشای مخازن فایده دارد، در نظر گرفته شود.

استفاده قابل توجه از غشاهای مخزن خارجی ایزوگام سه بعدی برای سازه های بتنی زیرزمینی در سرتاسر جهان، محافظت در برابر زوال در شرایط تهاجمی زمین یا آب زیرزمینی است.

همانند مقاومت در برابر نفوذ آب، مروجین این مواد افزودنی ادعاهای قابل توجهی در مورد افزایش عملکرد دوام دارند.

متأسفانه اکثر پروژه ها طراحی دوام خود را نه بر اساس عملکرد، بلکه بر اساس قوانین تجویزی برای شرایط مختلف مواجهه دارند. استفاده از یک غشای مخزن مقاوم می تواند اظهارات بسیار مثبتی در مورد تغییر شرایط مواجهه بتن ایجاد کند.

 • منابع:
  1. ‘Waterproofing’ of Concrete – Admixtures
 • تبلیغات: 
  1. پیدا شدن طلا های حضرت سلیمان در مصر!
  2. رفتگر خوش شانسی که ثروتمند شد!
  3. رنگ روغنی رئیس جمهور را از تصادف وحشتناک نجات داد
  4. ساخت دفتر با الیاف نقره برای شاهزادگان مصری!