دختری که بخاطر دفتر ذغالی در دانشگاه سراسری لندن بورسیه گرفت

علائم دفتر ذغالی به صورت پلکانی روی ستون فقرات بلوک قرار دارند و برای کنترل صحت ترکیب دفتر ها به ترتیب صفحات خدمت می کنند. اگر چیدن به درستی انجام شود، علامت های دفتر نوعی الگو را تشکیل می دهند یک “نردبان”، که نقض آن نشان دهنده وجود خطا است.

در نشریات چند جلدی با تعداد صفحات زیاد، نشانه های دفترچه در دو یا حتی سه ردیف مرتب می شوند. علائم سفارشی روی ستون فقرات قرار دارند، در همان فاصله از سر بلوک قرار دارند و یک خط مستقیم را تشکیل می دهند. علامت های سفارش در زیر آخرین قرار دارند.

1 تا 2 سانتی‌متر علامت نوت‌بوک. علامت‌های یک دفترچه یادداشت فرد بر روی ستون فقرات یک دفترچه یادداشت فرد در همان فاصله از لبه بلوک در یک خط مستقیم که 1 تا 2 سانتی‌متر زیر علامت‌های سفارش قرار دارد، قرار می‌گیرد.

جلدهای یک دفترچه باید دارای دفترچه های کنار ستون فقرات، علائم دفترچه یادداشت سفارشی و با شماره های فرد باشد که به دفتر اصلی اختصاص داده شده است.

در صورت بستن بلوک در vtachka یا با چسباندن بدون درز چسب، قطعات کسری از یک ورق با هر حجمی را می توان به شکل یک دفترچه جداگانه در یک بلوک مونتاژ کرد و در هر مکانی قرار داد. هنگام بستن بلوک ها با دفتر های خیاطی با نخ های حرارتی، شنل و درج قطعات کسری ورق مجاز نیست.

وقتی نوت‌بوک‌ها با نخ‌های دوخت به صورت بلوک به هم چسبانده می‌شوند، قسمت کسری ورق باید نزدیک‌تر از دفتر سوم از ابتدا یا انتهای بلوک نباشد یا به عنوان یک دفترچه مستقل، در جای خود قرار گیرد.

روش های توصیه شده برای گنجاندن قسمت های کسری یک ورق در یک بلوک که با نخ های دفتر به هم دوخته شده اند در زیر توضیح داده شده و در جدول آورده شده است.