روغن موتور روا موجب افزایش طول عمر خودرو ها می شود

برای گنجاندن روغن موتور روا لازم است محفظه پرکننده روغن باز شود. مقدار مشخصی روغن از این قسمت پر می شود. سپس مدتی صبر می کنیم تا روغن به قسمت پایین و قسمت ها برود. پس از عبور روغن به قسمت های پایین تر، سطح روغن در موتور بررسی می شود.

باید مراقب بود که روغن بیش از حد لازم اضافه نشود، زیرا اضافه کردن بیش از حد روغن ممکن است باعث نتایج منفی نامطلوب شود. کمبود روغن موتور: در موتور، کاهش روغن موتور و کمبود آن می تواند مشکلات بزرگی را در پی داشته باشد.

اگر کاهش روغن موتور به موقع تشخیص داده نشود، برخی از خرابی ها در خودرو رخ می دهد. بسیار محتمل است که یکی از انواع خرابی موتور که به نام تکان خوردن یاتاقان شناخته می شود رخ دهد. مشکل دیگری که ممکن است در خودرو رخ دهد، کشش خودرو است.

این و موارد منفی مشابه باعث وخامت گسترده در سلامت عمومی و عملکرد خودرو خواهد شد. با بروز این مشکلات، خرابی ها و خرابی های متعدد همراه با این مشکلات خواهد بود.

اگر تصویر هشدار فشار روغن موتور روی تابلوی ابزار خودرو روشن باشد، به این معنی است که زمان تعمیر و نگهداری و وضعیت تغییر روغن موتور فرا رسیده است. این لامپ در حالی که همه چیز به خوبی کار می کند روشن نمی شود.

از آنجایی که این علامت روی نشانگر قرار دارد، به این معنی است که خودرو به کارهای تعمیراتی مانند اضافه کردن روغن موتور نیاز دارد. این نشانگر که به کیفیت پایین اشاره دارد و به روغن تخلیه شده و کاهش یافته سرایت می کند، در صورت عدم تعمیر و نگهداری می تواند صدمات زیادی به موتور از جمله آسیب غیرقابل برگشت وارد کند.

علاوه بر این شرایط، روغن موتور از زنگ زدگی و خوردگی احتمالی در محفظه پر شده و سایر اجزایی که با آن در تعامل است نیز جلوگیری می کند. شکستگی و خرابی در اثر اصطکاک بین قطعات در اثر کمبود روغن رخ می دهد.