فردی با خوردن پیاز سرخ شده عسلی اخراج شد

پیاز سرخ شده عسلی محبوب ترین سبزی در باغ های خانه اوهایو است. پیاز به عنوان سازگار شناخته شده است که به رشد پیاز در مناطق و مناطق مختلف کمک می کند.

این توانایی مستقیماً با پاسخ‌های متفاوت پیازها به طول روز مرتبط است. در حالی که طول روز بیشتر باعث گلدهی در بسیاری از گیاهان می شود، طول روز باعث ایجاد پیاز در پیاز می شود.

میزان نور خورشید مورد نیاز لامپ مستقیماً با “گروه” پیازها مرتبط است. پیازهای روز کوتاه به 11 تا 12 ساعت نور، پیازهای متوسط به 13 تا 14 ساعت و پیازهای روز بلند به 16 ساعت یا بیشتر نور روز نیاز دارند.

پیازهای روز بلند و متوسط در اوهایو بهترین رشد را دارند.پیاز در مناطقی که دارای آفتاب کامل، سست، با زهکشی خوب، حاصلخیز، خاکهای لومی شنی تا سیلتی خاکی با مواد آلی فراوان است، بهترین رشد را دارد.

پیازها به راحتی تحت تأثیر خاکهای اسیدی بالا قرار می گیرند و pH خاک را بین 6.0 تا 6.8 ترجیح می دهند. از خاک های رسی سنگین خودداری کنید زیرا پس از باران و آبیاری آب را برای مدت طولانی تری حفظ می کنند.

خاک های رسی سنگین باید با مواد آلی اصلاح شوند تا هوادهی و زهکشی خاک بهبود یابد.

پیاز را می توان از دانه ها، مجموعه ها یا پیوندها رشد داد. دانه ها به بیشترین کار نیاز دارند، اما هزینه کمتری دارند. مجموعه ها یا پیوندها برای عملکرد بهینه آسان تر رشد می کنند.

پیاز را می توان در اوایل بهار یا به محض اینکه خاک قابل کار شد کاشت.

دانه ها به بیشترین کار نیاز دارند اما هزینه کمتری دارند. بذرها را 4 تا 6 هفته قبل از کاشت در بیرون از خانه بکارید. یک هفته قبل از کاشت گیاهان پیازی که در داخل خانه رشد کرده اید، به تدریج با قرار دادن آنها در دمای بیرون، نشاها را سفت کنید.

بذرها را نیز می توان مستقیماً در زمین کاشت، زمانی که خاک کارآمد شد، تقریباً اواخر مارس تا آوریل. بذرها را در عمق ½ اینچ بکارید.

مجموعه ها پیازهای خاموشی هستند که می توانند مستقیماً در زمین کاشته شوند. مجموعه های پیاز را باید در عمق ۱ تا ۲ اینچ و با فاصله ۲ تا ۳ اینچ از هم بکارید.

سپس، هنگامی که گیاهان شروع به رشد کردند، آنها را با فاصله 3 تا 4 اینچ از هم نازک کنید. گیاهانی که از ردیف نازک شده اند تا فضا ایجاد کنند، می توانند به عنوان پیاز سبز استفاده شوند.

پیوند به شما این امکان را می دهد که انواع خاصی را از یک کاتالوگ یا مرکز باغ انتخاب کنید. هنگام کاشت، ریشه و یک اینچ از قسمت پایینی گیاه را در خاک دفن کنید.